Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane

Każda umowa o roboty ogólnobudowlane może obejmować wszelkie prace specjalistyczne, które należy wykonać w ramach całościowej pracy, a wszelkie prace specjalistyczne mogą być odpowiednio zlecone podwykonawcom. Jednak na każdym etapie niezbędne są uprawnienia budowlane, które gwarantują poprawę bezpieczeństwa przeprowadzenia inwestycji.

uprawnienia budowlane

Dlatego tak ważne jest to, aby prace te były wykonywane przez posiadacza potwierdzonej licencji wykonawcy lub certyfikatu budowlanego wystawione przez uprawnione instytucje czy uczelnie.